Covid – 19

In Nederland geldt 1,5m afstand houden als basisregel.

 Alle personen aanwezig op het terrein, dienen een COVID test te ondergaan en het negatieve testresultaat voor te leggen bij aanmelding.

Info All Staff Teams

Mondkapjes

Mondkapjes ten allen tijde verplicht in onderstaande zones:

  • materiaalpost/pit area
  • start/finish zone
  • podiumzone
  • persruimte
  • rennerspark

Enkel wanneer neergezeten kan het mondkapje worden afgenomen (bv. zittend in de persruimte).
De 1,5m afstand tussen personen dient gegarandeerd te zijn. Zo niet dient het mondkapje op te blijven.
Enkel renners/rensters kunnen bij aanvang van hun training en wedstrijd het mondkapje afnemen.
Na beëindigen van de training en/of wedstrijd dient het mondkapje terug gedragen te worden.

PCR test

Geldige PCR test (max. 10 dagen oud) + COVID formulier verplicht voor:

  • Renners, verzorgers, mecaniciens
  • Bondscoaches, teammanagers, ploegartsen

PCR (max. 10 dagen oud) of Antegenic sneltest (max. 24u oud) + verplicht voorafgaand digitaal aanmelden voor:

  • Pers/TV
  • Jury
  • Alle overige medewerkers en personen werkzaam op het terrein

Toegang tot het terrein

Om toegang te verkrijgen tot het terrein/parcours bij Perkpolder, dient élk individu ten laatste 24u vòòr het aandienen bij de permanence (PPO) digitaal aangemeld te zijn.
Dit kan door een mail te sturen met de persoonsgegevens van de te accrediteren personen (naam – firma – tel) naar info@vestingcross.nl

Laattijdige aanmeldingen worden niet meer aanvaard. Enkel personen met een noodzakelijke functie op het terrein, zullen weerhouden worden.
Renners, mecaniciens en verzorgers die met hun persoonsgegevens voorkomen op het COVID-19 formulier, zijn vrijgesteld van de digitale aanmelding.
Zij dienen echter wel nog steeds een geldige COVID-19 test voor te leggen op moment van aanmelding.
Vervolgens kunt u zich – na bevestiging digitale aanmelding – aanmelden bij de permanence (PPO) voor het verkrijgen van uw toegangsbadge tot het terrein:

Permanence (PPO):
Weemaes machinebouw
Hulsterweg 44K
4587 Kloosterzande

Dit kan op volgende tijdstippen:
zondag 3 januari, doorlopend van 7u00 tot 14u00

Op de permanence (PPO) ontvangt u na het verifiëren van uw persoonsgegevens én het – indien zoals hierboven gevraagd – voorleggen van negatieve COVID-19 test, uw toegangsbewijs tot het terrein alsook de parkeerkaart.
Aanbieden bij het terrein/parcours ZONDER geldige parkeerkaart (in geval u hier recht op heeft) of toegangsbewijs heeft geen zin.
De toegang zal u door de bewakingsagenten geweigerd worden, ongeacht uw functie of reden van aanwezigheid.
Tijdens de wedstrijddag zal naast toegangscontrole ook worden voorzien in het doorlopend toezien op het naleven van de voorgeschreven COVID-19 maatregelen (afstand houden, mondmasker dragen in verplichte zones etc.) en dit door officiële Corona bewakingsagenten én de politie. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot het onherroepelijk ontzeggen van de toegang tot het terrein en dit gedurende de hele duur van de wedstrijden.

In binnenruimtes wordt voorzien in een handontsmettende gel.

Parkeren

Parkeren op de aangeduide locaties op het terrein in Perkpolder kan enkel na voorleggen van een geldige parkingkaart en dit enkel op zondag 3 januari.
Overnachten op het terrein is niet toegestaan. De nachtbewaking zal hier op controleren.

Campers die op zaterdag 2 januari reeds arriveren kunnen terecht op de terreinen van Weemaes (Permanence).